VZW

Raad van bestuur

De raad van bestuur fungeert op vandaag vooral en in het bijzonder ter ondersteuning van de scoutsgroep, daarnaast voornamelijk voor het beheren van het scoutslokaal en de grond in erfpacht genomen van de Stad Sint-Niklaas.  

Het dagelijks beheer van de VZW ligt in handen van de Raad van Bestuur. Hiervoor dienen ze een begroting op te maken en voor te leggen aan de algemene vergadering, en ook de rekening, na afsluiting van het jaar. Daarnaast hebben zij ook de taak om de VZW naar buiten te vertegenwoordigen. Zij zitten op regelmatige basis verschillende keren per jaar samen om de lopende zaken te bekijken en op te volgen (vb: aankopen, rekeningen, eventuele problemen analyseren, prioriteiten vastleggen, ...).

Het is een op zichzelf functionerend geheel, los van de werking van de scoutsgroep zelf. De werking van de groep blijft volledig in handen van leiding en groepsleiding. Voor een aantal zaken kan de leidingsploeg echter ondersteuning gebruiken van de VZW; vb: lokalenbeheer, groepsfeest, subsidies, ...

Algemene vergadering

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de VZW en zit minimum één keer per jaar samen. Zij neemt alle grote beslissingen en stippelt het beleid uit van de vereniging. De algemene vergadering bestaat uit de raad van bestuur, de leiding, ouders en oud-leiding. Meer specifiek heeft de Algemene Vergadering de bevoegdheid over:

Geschiedenis

Na een halve eeuw intensief gebruik was het oude lokaal (bijgenaamd “de Tarsigrot”) tot op de draad versleten, en moest hiervoor een oplossing gezocht worden.

In het jaar 2000 werd er beslist in samenspraak met leiding en groepsleiding, oud-leiding en ouders om een VZW op te richten ter ondersteuning van de groep en voor de bouw van een nieuw lokaal. De verwezenlijking van een degelijk futureproof lokaal stond hoog op de agenda. Op 29 maart 2001 verschenen de statuten in het Belgisch Staatsblad. VZW Sint-Tarsicius was een feit !

Ondertussen waren er verschillende gesprekken met het stadsbestuur en VZW Puytvoet over de verschillende mogelijke pistes die konden uitgewerkt worden om de onze scoutsgroep terug een deftig dak boven het hoofd te bieden. Vergaderingen lang werd er gebrainstormd over een nieuw lokaal, verschillende schetsen werden voorgesteld, andere jeugdlokalen werden bezocht om ideeën op te doen, honderden Vergaderingen lang werd er gebrainstormd over een nieuw lokaal. 

Uiteindelijk vond de eerste steenlegging plaats in 2012, en op 23 november 2013 werd het lokaal officieel geopend! De scouts Sint-Tarsicius floreert sindsdien meer en meer! 

Dank aan iedereen die aan het nieuw lokaal heeft bijgedragen en dank aan de VZW, de RVB en alle anderen die hun steentje bijdragen om de werking van de scoutsgroep en de VZW mogelijk te maken!