Raad van Bestuur

Het dagelijks beheer van de VZW ligt in handen van de Raad van Bestuur. Hiervoor dienen ze een begroting op te maken en voor te leggen aan de algemene vergadering, en ook de rekening, na afsluiting van het jaar.
Daarnaast hebben zij ook de taak om de VZW naar buiten te vertegenwoordigen.
Zij zitten op regelmatige basis verschillende keren per jaar samen om de lopende zaken te bekijken en op te volgen (vb: aankopen, rekeningen, eventuele problemen analyseren, prioriteiten vastleggen, ...).

De leden:

    

    

    

    

Koen
Voorzitter
Dirk
Ondervoorzitter
Tijs
Penningmeester
Ruben
Secretaris

    

    

Jonas
Bestuurslid
Joris
Bestuurslid
Vraag aan de vzw? Mail naar vzw@sint-tarsicius.be of rvb@sint-tarsicius.be

De overige contactgegevens zijn:
Koen De Smet koen.de.smet@lantmannen.com
Dirk De Waele dirk.de.waele@vab.be
Tijs Cornu tijscornu@gmail.com
Ruben Vanstraelen ruben_vanstraelen@hotmail.com
Jonas Milliau jonas.milliau@hotmail.com
Joris Bril joris_bril@hotmail.com