Geschiedenis

Scouts en Gidsen Sint-Tarsicius is een uiterst boeiende vrijetijdsbesteding voor steeds meer leden en hun leiding.
De scoutsgroep heeft daar bovenop ook een prachtig thuisfront, namelijk het domein Puytvoet.
Voor bepaalde activiteiten of wanneer de weergoden het weer eens uithangen, heb je echter meer nodig dan een ongelooflijk terrein. Dan is het comfortabel om een dak boven je hoofd te hebben.
En hier zit, zoals u wellicht allemaal weet, bij onze scoutsgroep reeds lange tijd de kink in de kabel.

Ons huidig lokaal, in 1960 gebouwd met recuperatiematerialen van vorige lokalen, is al geruime tijd aan vervanging toe! Na een halve eeuw intensief gebruik is het tot op de draad versleten, en moet hiervoor een oplossing gevonden worden.

Leiding en groepsleiding veranderen echter steeds. Verder hebben zij al meer dan genoeg aan hun hoofd met de activiteiten voor de leden. In het jaar 2000 werd er daarom gedacht dat het beter was dat een aantal andere mensen, in samenspraak met leiding en groepsleiding uiteraard, hierover eens zouden brainstormen. In mei 2000 werd een eerste infovergadering gehouden en daarna hebben dan ook enkele leiding, oud-leiding en ouders de hoofden bij elkaar gestoken en beslist om een VZW op te richten. De VZW werd opgericht ter ondersteuning van de groep. Het is een op zichzelf functionerend geheel, los van de werking van de scoutsgroep. De werking van de groep blijft volledig in handen van leiding en groepsleiding. Voor een aantal zaken kan de leidingsploeg echter ondersteuning gebruiken van de VZW; vb: lokalenbeheer, groepsfeest, subsidies, ...
Als groot project van de VZW stond er natuurlijk de verwezenlijking van een degelijk lokaal op de agenda.
Tegen eind 2000 werden de VZW-statuten uitgewerkt en op 10 januari 2001 werden deze op de oprichtingsvergadering goedgekeurd door de groep en de Algemene Vergadering (oud-leiding, ouders,...). Ook werd de eerste Raad Van Bestuur verkozen voor de eerste drie jaar. Op 29 maart 2001 verschenen de statuten in het Belgisch Staatsblad.
VZW Sint-Tarsicius was een feit !

Er werden verschillende werkgroepjes opgericht: administratie, bouw, feestelijkheden, financien...
Om het huidige lokaal nog een aantal jaren te kunnen vrijwaren van volledige teloorgang werden verschillende werkweekends georganiseerd om de meest penibele punten van het lokaal aan te pakken en het groepsmateriaal in conditie te houden.
Alle mogelijke wegen van financiering en subsidiering werden uitgezocht. De eerste extra geldacties werden in elkaar gebokst: benefietoptreden van 2 Hot 4 Me, salsa-party, voetbaltornooi, BBQ tijdens de jaarlijkse overgang TeeDee-fuif "Nacht Van Waas" in de stadszalen i.s.m. Scoutsgroep D'Olmen, ...
Ondertussen waren er verschillende gesprekken met het stadsbestuur en VZW Puytvoet over de verschillende mogelijke pistes die konden uitgewerkt worden om de onze scoutsgroep terug een deftig dak boven het hoofd te bieden.
Vergaderingen lang werd er gebrainstormd over een nieuw lokaal, verschillende schetsen werden voorgesteld, andere jeugdlokalen werden bezocht om ideeen op te doen, honderden ontwerpen gewikt en gewogen om tenslotte tot een concreet bouwplan te komen...

Terwijl onze vaste evenementen (BBQ, Nacht Van Waas, ...) blijven verder lopen, dankzij de grote gratis inzet van onze talloze vrijwilligers (leiding, oud-leiding, ouders, sympa's...) wordt momenteel natuurlijk de volle aandacht geschonken aan de planning en uiteindelijke verwezenlijking van ons nieuwbouwproject. Alle focus in die richting, zodat we binnenkort eindelijk met een prachtig lokaal kunnen uitpakken !!!